данные предпринимателя

"Centrum Migranta" sp. z o.o.

ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

 

Nr w rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ): 14176

NIP: 5252660862

REGON: 364446573

KRS: 0000629691

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.100,00 PLN