Zatrudnienie repatrianta podstawą do ubiegania się o dofinansowanie

Firmy nie zawsze są świadome, że zatrudniając repatrianta, mogą ubiegać się u starosty o zwrot części poniesionych kosztów na:

  • Wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
  • Szkolenie zawodowe pracownika
  • Utworzenie stanowiska pracy

Pracodawca może skorzystać z każdej z wymienionych form dofinansowania. Oznacza to, że po otrzymaniu zwrotu za doszkolenie pracownika, pracodawca nadal może się ubiegać o zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy lub zwrot części kwoty poniesionej na pokrycie składek pracownika. Łączna suma dofinansowania może sięgnąć maksymalnie do wysokości dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z dofinansowania?

Podstawą do wystąpienia o zwrot jest zatrudnienie repatrianta, który nabył polskie obywatelstwo na drodze repatriacji w ciągu ostatnich pięciu lat. Pracodawca musi zawrzeć z repatriantem umowę o pracę na minimum dwa lata (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin).

Wysokość dotacji, którą może otrzymać pracodawca, różni się w zależności od podstawy wnioskowania o zwrot. Poniżej zestawienie, jak wygląda to w poszczególnych przypadkach.

 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA
Jeśli umowa z repatriantem będzie podpisana na co najmniej 24 miesiące, jego pracodawca otrzyma zwrot części kosztów wyposażenia stanowiska pracy przez okres maksymalnie 12 m-cy. Na podstawie rachunków dokumentujących poniesione koszty.

 

SZKOLENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA
Może dotyczyć sytuacji:

  • Przyuczenia do zawodu
  • Zmiany kwalifikacji repatrianta
  • Podniesieniu kwalifikacji zawodowych w ramach stosunku pracy
  • Przygotowaniu przez repatrianta – przyszłego pracownika zadań w siedzibie przyszłego pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy.

Szkolenie powinno trwać do 6 miesięcy, a w uzasadnionych programem szkolenia przypadkach do 12. Zwrot dotyczy wówczas kosztów szkolenia w wysokości maksymalnie trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

 

ZWROT KOSZTÓW WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH PRACOWNIKA
Maksymalnie można otrzymywać zwrot przez okres 12. miesięcy. Zwrot kosztów jest pokrywany do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązywało w grudniu poprzedniego roku, w okresie miesięcznym, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Jeśli chcecie ubiegać się o dofinansowanie i interesuje Was, jakie dokumenty oraz gdzie należy złożyć, aby otrzymać zwrot kosztów – zapraszamy do kontaktu.

 

Zatrudnienie repatrianta podstawą do ubiegania się o dofinansowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *