Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy a legalny wyjazd z Polski

Czy po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można legalnie wyjechać z Polski?

Aleksander, obywatel Ukrainy, złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Niestety, w trakcie składania wniosku nie posiadał wszystkich potrzebnych dokumentów, więc nie dostał pieczątki. W Polsce przebywa na wizie wydanej na podstawie zezwolenia na pracę, która ważna jest jeszcze przez trzy tygodnie. Czy może legalnie wyjechać z Polski na rocznicę ślubu rodziców?

Co do zasady, cudzoziemiec może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Zgodnie z przepisami, jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca (np. w paszporcie) odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Od dnia złożenia wniosku, do dnia w którym decyzja stanie się ostateczna – bez względu na jej kształt – pobyt cudzoziemca na terytorium RP jest legalny.

Po złożeniu wniosku, cudzoziemiec może wyjechać legalnie do kraju pochodzenia. Bez znaczenia w tym wypadku jest, czy posiada on wbitą pieczątkę w paszporcie, czy też nie. Straż Graniczna ma bowiem możliwość sprawdzenia, czy wniosek faktycznie został złożony. Nie zaszkodzi jednak, aby cudzoziemiec miał przy sobie numer sprawy.

Samo złożenie wniosku nie anuluje również dotychczasowej wizy. Nie ma przeszkód, aby cudzoziemiec dalej się nią legitymował przy przekraczaniu granicy. Aleksander będzie mógł zatem wrócić do Polski na podstawie posiadanej wizy, tak długo, jak jest ona ważna.

A co, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnej wizy? Czy można wówczas ponownie wjechać do Polski? I co w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada pieczątkę w paszporcie, ale otrzymał decyzję negatywną? Po odpowiedź na te i inne pytania związane z przekraczaniem granicy, zapraszamy do kontaktu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy a legalny wyjazd z Polski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *