Uwaga pracodawcy szykują się zmiany przepisów dotyczące zezwolenia na prace sezonową oraz krótkookresową

W związku z wdrażaniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Polska jest zobowiązana do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców.

 

Co przede wszystkim się zmieni?

1. Okres wykonywania przez cudzoziemca pracy sezonowej na terytorium Polski – zostanie on wydłużony do 8 miesięcy w danym roku kalendarzowym

2. O zezwolenie na pracę sezonową będą się mogli ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich; wymagane będzie wówczas przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy; z tego obowiązku będą jednak zwolnieni obywatele sześciu państw, których obecnie obejmuje uproszczona procedura dostępu do rynku pracy (tzn. Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy)

3. Pojawią się ułatwienia dla pracodawców i pracowników, którzy kontynuują współpracę w kolejnym roku (możliwość uzyskania wpisu do rejestru pracy sezonowej na trzy lata dla obywateli sześciu państw objętych uproszczoną procedurą dostępu do rynku pracy)

4. Cudzoziemiec będzie musiał zadeklarować posiadanie zakwaterowania (zagwarantowanego przez pracodawcę – wówczas będzie ono sprawdzane pod kątem spełniania krajowych standardów – lub znalezionego we własnym zakresie np. na drodze wynajmu); może też przedstawić oświadczenie, że będzie posiadał odpowiednie zakwaterowanie i posiada na to wystarczające środki

5. Sprawdzana będzie uprzednia karalność oraz wiarygodność pracodawcy (co ma na celu zapobiegnięcie nadużyciom tj. składanie nieprawdziwych oświadczeń przez osoby, które w rzeczywistości nie mają zamiaru zatrudnienia cudzoziemca)

6. Zezwolenie na pracę może zostać uchylone w przypadku, gdy pracodawca nie będzie opłacał składek ubezpieczeniowych, podatków, nie będzie przestrzegał warunków zatrudnienia lub warunków wydanego zezwolenia; jeśli zezwolenie zostanie uchylone z winy pracodawcy, cudzoziemiec będzie mógł się ubiegać z tego tytułu o odszkodowanie

7. Pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej oraz przedstawienia mu przed podpisaniem tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca

8. Projekt zakłada, że wprowadzone też zostanie zezwolenie na pracę krótkoterminową w wymiarze do 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym dla obywateli wspomnianych już 6 państw, które objęte są uproszczoną procedurą do rynku pracy; możliwość składania wniosku będzie jednak ograniczona do konkretnych podmiotów tzn. takich, które:

– prowadzą gospodarstwo rolne

– prowadzą działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy (lub w momencie złożenia wniosku zatrudniają co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej trzech miesięcy)

– prowadzą działalność statutową

– są osobami fizycznymi – jeśli praca jest wykonywana na rzecz ich gospodarstwa domowego, co zwłaszcza dotyczy prac pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Sprawdzenie, czy dany pracodawca spełnia wymienione warunki ma być pierwszym elementem procedury (i ma w założeniu również prowadzić do ograniczenia nadużyć).

Projekt ustawy znajduje się w tej chwili na etapie opiniowania, a prace nad nim można śledzić tutaj.

 

Uwaga pracodawcy szykują się zmiany przepisów dotyczące zezwolenia na prace sezonową oraz krótkookresową

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *