Będą świadczenia finansowe dla osiedlających się w Polsce posiadaczy Karty Polaka. Prezydent podpisał ustawę

O propozycji zmiany ustawy o Karcie Polaka pisaliśmy już wcześniej w naszych aktualnościach, jednak od tamtej pory kształt ustawy uległ znacznej modyfikacji. Jakie ostatecznie zmiany zostaną więc wprowadzone?

Z pewnością najważniejsza dla posiadaczy ważnej Karty Polaka jest informacja o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na okres do dziewięciu miesięcy pobytu w Polsce w celu zagospodarowania się i bieżącego utrzymania. Wysokość świadczenia wyniesie odpowiednio:

  • W okresie pierwszych 3 miesięcy: połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (odniesieniem jest rok, w którym złożono wniosek, w 2016r. byłaby to połowa z 1850zł brutto) – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz połowę tej kwoty na każde niepełnoletnie dziecko, które pozostaje pod opieką jednego z małżonków
  • W okresie od 4. Do 9. miesiąca pobytu: 60% kwoty, która była wypłacana w pierwszych 3 miesiącach.

Co ważne: o świadczenie może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność posiadania ważnej Karty Polaka i chęć osiedlenia się w Polsce na stałe. Wówczas wniosek o przyznanie świadczenia składa się u odpowiedniego starosty (właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce).

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały – wypłacanie świadczenia zostaje zawieszone.

Dobrą wiadomością dla posiadaczy Karty jest też zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego (dla porównania – obecnie procedura kosztuje ok. 400 EUR); sama droga do uzyskania obywatelstwa też się bardzo skróci – z trzech lat do zaledwie jednego roku (pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka).

Przepisy odnośnie świadczeń wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Pozostałe zapisy ustawy – w 3 miesiące od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Będą świadczenia finansowe dla osiedlających się w Polsce posiadaczy Karty Polaka. Prezydent podpisał ustawę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *