ograniczenie odpowiedzialności

Treści opublikowane na stronie zostały przygotowane z najwyższą starannością oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dacie ich publikacji i są chronione prawami autorskimi. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii ani porady prawnej. Centrum Migranta nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą w związku z zastosowaniem się bądź niezastosowaniem do ich treści.