wizy

Upływa termin ważności wizy – co dalej?

Upływa termin ważności wizy – co dalej?

Podstawowym dokumentem uprawniającym cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest wiza. W Polsce występuje ona w dwóch formach – wizy krajowej oraz wizy Schengen. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Pani Tatiana, obywatelka Ukrainy, orientuję się, że